Dag van het Onderwijsbestuur

Besturen met een open blik

Dag van het Onderwijsbestuur 8 juni 2015, door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bent u er voor de onderwijsinstelling of ook voor het brede maatschappelijke belang? Wat doet u als een groep studenten een radicale spreker uitnodigt? Deelt u alle informatie ruimhartig met de medezeggenschap of beperkt u zich tot wat wettelijk noodzakelijk is? Het besturen van een onderwijsinstelling vraagt om een open blik. Een open blik naar buiten en een open blik naar binnen, naar de eigen organisatie. Dat dit nog niet zo eenvoudig is, blijkt dagelijks uit berichten in de media. Daarom organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit jaar voor de tweede keer de Dag van Onderwijsbestuur. Een dag om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en nieuwe kennis op te doen. 


 

Voor wie?
De dag is er voor bestuurders, toezichthouders en medezeggenschapsraden uit het onderwijsveld. In het programma komen alle geledingen van het bestuur aan bod, we nodigen u uit om met een delegatie te komen waarin al deze geledingen vertegenwoordigd zijn.