Dag van het Onderwijsbestuur

Contact

CONGRESBUREAU
Voor vragen over uw aanmelding kunt u contact opnemen met Tamarah Carels:
T. 070 - 360 97 94   E. registratie@spitz.nu

INHOUD
Voor inhoudelijke vragen betreffende het congres kunt u contact opnemen met Heidi Ripmeester (projectteam Dag van het Onderwijsbestuur OCW: T.06 -512 85 620 E. h.ripmeester@minocw.nl